Search

Uzaktan Eğitimin Dezavantajları Nelerdir ?

Uzaktan eğitimin birçok açıdan faydalı olduğu aşikar olmakla beraber bazı dezavantajları da tabii ki de mevcuttur. Bu dezavantajların bir kısmı ciddi anlamda eğitimin önüne geçebilir. Tabii ki güzel bir planlama, işinin ehli bireylerin yardımıyla eğitimdeki aksaklıklar minimum düzeye indirilebilir.

Uzaktan eğitimin bazı temel dezavantajları şunlardır;

1-) Disiplin Sorunu

Disiplin, şüphesiz uzaktan eğitimin en büyük problemi. Her insanin karakteri farklı olmakla beraber bazı öğrenciler kendi disiplinlerini sağlayamayabilirler. Bu durumlarda öğrencide kopma, eğitimden uzaklaşma problemleri gözükebilir.

Bu tip disiplinsizlik durumlarında, uzaktan eğitimden sorumlu öğretmenler veya rehberlik servisleri öğrenciyle gerekirse birebir konuşmalı ve eğitimde kalmasını sağlamalıdırlar. Aksi takdirde yardım edilemeyen öğrenciler bir bir sistemden ve çalışan düzenden kopacaktır.

2-) Teknik Aksaklıklar

Uzaktan eğitimde en büyük problemlerden biri de teknik aksaklıklardır. Yayın yapılan veya öğrencinin takip ettiği elektronik cihazın ( telefon, tablet vs. ) bozulması, öğretmenlerin yayın yaptığı aletin yeterli kalitede olmaması gibi temel teknik sorunlar eğitimi aksatır.

Bunların yanı sıra gerçekten bilgili birinin ilgilenmesi gereken web sitesi bakımı, web barındırma, sitenin arkaplanında işleyen ve bakım bekleyen sistem gibi birçok problem ortaya çıkmaktadır.

Bu tip genel problemler aşılsa bile birçok sorun devam etmektedir. Bu sorunlar;

– Öğrencilerin teçhizat yetersizliği

– İnternet için gerekli, kaliteli altyapının sağlanamaması

– Laboratuvar, atölye gibi uygulamalı eğitim ortamlarının kullanılamaması sonucu verilen dersin tam oturmaması

– Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim kopuklukları

– Söz almaktan çekinen öğrencilerin dersten iyice soyutlanarak kopması gibi birçok dezavantaj bulundurmaktadır.

Tüm bu dezavantajların yanında uzaktan eğitim, teknolojinin son adımlarından biridir. Teknoloji, artık insanların en temel ihtiyaçlarından birisi olan eğitimin de içine girmiştir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*